Brilvrij zijn

Wat is refractiechirurgie?

Refractiechirurgie, of refractieve chirurgie is een groep operaties met als doel de behoefte aan een bril of contactlenzen te verminderen of zelfs te elimineren. Veel voorkomende problemen aan het zicht, zoals bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie), astigmatisme (cilinderafwijking) en leeftijdsgebonden leesproblemen (presbyopie) worden hierbij zo goed mogelijk gecorrigeerd.

De precieze informatie omtrent uw situatie bespreekt u met de oogarts bij Focus Oogkliniek.

Wil je zonder bril door het leven gaan en bent u tussen de 20 en 40 jaar?

Patiënten tussen 20 en 40 jaar kunnen brilvrij gemaakt worden op verschillende manieren.

  • Contactlenzen

De eenvoudigste en minst invasieve methode is het dragen van contactlenzen. Dit vereist een strenge  hygiëne en striktheid in omgang.

Contactlenzen
  • Ogen laten laseren

met een laserbehandeling wordt de vorm van het hoornvlies aangepast waardoor de refractieafwijking gecorrigeerd wordt. Er bestaan verschillende soorten laserbehandelingen. De meest courante zijn advanced-PRK, femto-LASIK en SMILE. Of u hiervoor geschikt bent, hangt af van verschillende parameters. Deze parameters, samen met het onderscheid tussen de types lasers, worden met u besproken tijdens de consultatie.

Ogen laten laseren
  • Implantable Contact Lens operatie

Bij Implantable Contact Lens (of ICL) wordt er een lens geplaatst tussen het regenboogvlies en de eigen natuurlijke lens. Deze operatie wordt meestal voorgesteld indien een laserbehandeling niet mogelijk is. Hierbij wordt de vorm van het hoornvlies niet aangepast.

ICL

Bij deze leeftijdsgroep is het van belang dat de brilsterkte idealiter minstens 2 jaar stabiel is. De brilsterkte verandert met de jaren, de grootste veranderingen in brilsterkte gebeuren in de jeugdjaren (<20j), maar kunnen ook na deze leeftijd plaatsvinden. Het is moeilijk te voorspellen wanneer een brilsterkte gestabiliseerd is. Indien u zich zou laten behandelen wanneer de brilsterkte niet stabiel is, bestaat de kans dat u een paar jaar na de operatie opnieuw behandeld moet worden.

Brilvrij maken indien u ouder bent dan 50 jaar

Patiënten boven de 50 jaar kunnen ook brilvrij gemaakt worden. Bij deze leeftijdscategorie is er sprake van een bijkomend probleem, namelijk leeftijdsgebonden leesproblemen (presbyopie). Met de veroudering van de ooglens kan een patiënt boven de 50 jaar die (met of zonder bril) goed ziet in de verte niet meer ‘inzoomen’ naar het dichtbijzicht.

RLE

Om deze patiënten brilvrij te maken, moet er dus een oplossing gevonden worden om zowel het vertezicht (myopie of bijziendheid) als het dichtbijzicht (hypermetropie of verziendheid) te corrigeren. Deze operatie heet een RLE.

RLE of Refractive Lens Exchange
is te vergelijken met een cataractoperatie bij iemand die geen cataract heeft. Bij deze ingreep wordt uw eigen ooglens vervangen door een trifocale kunstlens. Dit biedt een comfortabel zicht zonder bril voor alle afstanden. Deze operatie is niet voor iedereen geschikt en wordt slechts aangeboden indien de andere oogstructuren normaal zijn en dat er geen sprake is van neurologische problemen. De keuze voor deze ingreep is een compromis. U boet met deze nieuwe lens mogelijk iets in op de kwaliteit van het zicht, om onafhankelijk te zijn van een bril. Meestal ervaren patiënten dat deze kunstlens wel een paar bijwerkingen heeft. De oogarts zal u de nodige verdere informatie hieromtrent voorlichten.

 

Bril vrij worden tussen de 40 en 50 jaar

Patiënten tussen de 40 en 50 jaar kunnen op verschillende manieren brilvrij gemaakt worden, echter is deze leeftijdscategorie wat ingewikkelder. Dit heeft voornamelijk te maken met een slechts beginnende vorm van leeftijdsgebonden leesprobleem (presbyopie). Er zijn zeker mogelijkheden om op deze leeftijd brilvrij te zijn volgens bovengenoemde technieken, echter hangt de keuze af van verschillende factoren. Indien u tot deze leeftijdscategorie behoort, kunt u het beste met uw oogarts het gesprek aangaan om te achterhalen wat voor u de beste keuze zou zijn.

Kosten refractiechirurgie

Refractiechirurgie wordt in België helaas slecht vergoed, terwijl dit kostelijke operaties zijn. De kosten hangen af van het type operatie en van uw verzekeringspolis. U kunt refractiechirurgie wel zien als een lange termijn investering doordat u bespaart op jarenlange vernieuwingen van uw brillen en/of contactlenzen. Tevens geniet u natuurlijk ook van het comfort brilvrij te zijn.

Wenst u meer informatie over eventueel brilvrij te worden? Bespreek het met uw oogarts. Alle oogartsen van Focus Oogkliniek kunnen u de nodige informatie verschaffen. De enige arts die deze operaties verricht in Focus Oogkliniek, is Dr Joachim Riems.