Glasvochtloslating

Glasvochtloslating

Wat is een glasvochtloslating?

Het glasvocht is een heldere gelei die de ruimte tussen de ooglens en het netvlies opvult. Met de tijd verandert de structuur van het glasvocht en krimpt deze. Hierdoor komt het glasvocht los van het netvlies, wat de binnenbekleding van het oog is.

Een glasvochtloslating komt vaak rond de leeftijd van 50 tot 60 jaar voor. Het kan ook op jongere leeftijd gebeuren, bijvoorbeeld bij mensen met hoge bijziendheid, ook wel myopie genoemd.

Symptomen

Een glasvochtloslating gaat vaak gepaard met een plotse toename van het zien van bewegende vlekjes en lichtflitsen.

Kleine troebelingen in het glasvocht kan u als bewegende vlekjes, haartjes of vliegjes in uw beeld kan ervaren. Deze vlekjes worden ook wel ‘mouches volantes’ of ‘floaters’ genoemd, en vallen meer op bij helder weer of op witte achtergronden. Na een glasvochtloslating neemt het aantal bewegende vlekjes vaak toe.

Lichtflitsen ontstaan doordat het glasvocht trekt aan het netvlies. Ze vallen meer op- in het donker en worden meestal aan de zijkanten van het beeld gezien.

Onderzoek glasvochtloslating

Onderzoek

De oogarts of assistent zal uw ogen druppelen om de pupillen te verwijden; dit is nodig om het volledige netvlies goed in beeld te krijgen. Door deze druppels zal u tijdelijk wazig zien en bent u gevoeliger voor licht. Daarom is het afgeraden om na het onderzoek met de auto te rijden. Wanneer de druppel is ingewerkt, kijkt de oogarts met een vergrotende lens het netvlies na. Mogelijk wordt ook een lens gebruikt die tegen het oog aan wordt gezet, om met behulp van spiegeltjes de uiterste randen van het netvlies te controleren op scheurtjes. Indien met bovenstaande techniek het netvlies onvoldoende in beeld kan worden gebracht, kan een echografie van het oog gemaakt worden.

Complicaties

Netvliesscheur en netvliesloslating
Bij een kleine minderheid van patiënten zijn er zwakke plekken in het netvlies, of is het glasvocht dermate stevig verankerd aan het netvlies, dat er een scheurtje ontstaat wanneer het glasvocht krimpt. Deze scheurtjes kunnen, indien onbehandeld, leiden tot een netvliesloslating. Bij een netvliesloslating komt er langs een scheurtje vocht onder het netvlies. Hierdoor kan er schade ontstaan aan het netvlies, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het zicht.

Glasvochtbloeding
Wanneer het glasvocht aan een bloedvat in het netvlies trekt, kan dit bloedvat scheuren en ontstaat er een bloeding. Hierbij zien patiënten meer bewegende vlekjes.

Complicaties glasvochtloslating

Behandeling

Meestal behoeft een glasvochtloslating geen behandeling.

Indien de oogarts een scheurtje in het netvlies constateert kan dit vaak behandeld worden met een laser (Argon laser). Het scheurtje wordt omlaserd, zodat er geen vocht langs kan lopen en een netvliesloslating voorkomen wordt.

Wanneer er een netvliesloslating wordt vastgesteld, werkt deze laserbehandeling niet en wordt u doorverwezen naar een netvlieschirurg, zoals Dr. Haverbeke, voor een operatie.

De bewegende vlekken, of floaters, verdwijnen meestal spontaan of worden minder hinderlijk na enkele maanden.

Wanneer deze echter het zicht ernstig blijven belemmeren en deze u hinderen in uw dagelijks leven, kan een laserbehandeling (YAG-vitreolyse) overwogen worden indien u reeds een catarctoperatie hebt gehad.

Indien dit onvoldoende blijkt, of indien u nog geen cataractoperatie hebt gehad, kunnen de floaters middels een glasvochtoperatie, of vitrectomie verwijderd worden door een netvlieschirurg.

Alarmsymptomen

  • toename lichtflitsen
  • toename vlekken
  • niet-bewegende vlek, of gordijn in beeld
  • lichtflitsen of vlekken in uw andere oog

Neem bij deze verschijnselen contact op met onze praktijk. Indien deze voorkomen buiten de werkuren, kan u contact opnemen met de omliggende spoeddiensten.