Glaucoom: wat is het en hoe behandelen?

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte waarbij er schade ontstaat aan de oogzenuw, meestal door een te hoge oogdruk.

Er zijn verschillende vormen van glaucoom.

 • Primair openkamerhoekglaucoom (POAG)

POAG

Normaliter is er een balans tussen de aanmaak en afvoer van vocht in het oog. Meestal wordt deze vorm van glaucoom veroorzaakt door een te hoge oogdruk, welke het gevolg is van een verminderde afvoer of een te hoge aanmaak van het vocht in het oog.
POAG is de meest voorkomende vorm van glaucoom en is een sluipende ziekte omdat het zich vaak langzaam ontwikkelt zonder dat er symptomen zijn. Dit kan leiden tot een trage, pijnloze beschadiging van de oogzenuw met een tunnelzicht tot gevolg en uiteindelijk verminderd zicht en zelfs blindheid.

Er bestaat ook oculaire hypertensie (OHT), waarbij de oogdruk verhoogd is zonder dat er schade aan de oogzenuw ontstaat. Omdat deze verhoogde druk op termijn kan leiden tot glaucoom, is hiervoor een jaarlijkse controle noodzakelijk. Als de druk echt te hoog is, zal de oogarts toch een preventieve behandeling opstarten.

 • Acuut gesloten kamerhoekglaucoom (ACG)

ACG is een zeldzame maar ernstige vorm van glaucoom. Bij deze vorm sluit de afvoer van het oogvocht plotseling, waardoor de oogdruk snel en fors stijgt. ACG, in tegenstelling tot POAG geeft bijna altijd symptomen zoals hevige pijn, roodheid, wazig zicht en soms zelfs misselijkheid en braken. Er is in dit geval sprake van een spoedsituatie en dit moet dan ook meteen behandeld worden.

Onderzoek glaucoom

De oogarts doet verschillende onderzoeken bij een (potentieel) glaucoom:

 • Oogdrukmeting

De oogdrukmeting is een pijnloze test om de druk van uw ogen te meten. Dit gebeurt meestal met een ‘luchtpufje’ aan de balie. Een verhoogde oogdruk kan een teken zijn van glaucoom. Soms meet de oogarts de druk na met een ander toestel (applanatie). Het is weliswaar belangrijk te begrijpen dat niet alle mensen met een verhoogde oogdruk glaucoom ontwikkelen (dit heet oculaire hypertensie), eveneens zijn er sommige mensen die met een normale oogdruk toch glaucoom kunnen ontwikkelen.

 • Visuele inspectie

De oogarts zal een microscoop gebruiken om gedetailleerd naar de structuren van uw ogen te kijken. Met een lamp kan de arts uw hoornvlies, lens, iris en oogzenuw beoordelen om eventuele tekenen van glaucoom of andere oogaandoeningen te identificeren.

 • Gezichtsveldonderzoek

Deze test meet uw gezichtsveld. Tijdens het gezichtsveldonderzoek kijkt u recht vooruit naar een centraal groen kruisje terwijl lichtpunten in uw gezichtsveld verschijnen. U moet aangeven wanneer u de puntjes ziet door op een knop te drukken (zonder weg te kijken van het centraal groen kruisje). Op basis van uw reacties kan de oogarts beoordelen of er afwijkingen zijn in uw gezichtsveld.

 • OCT (Optische Coherentie Tomografie)

Deze niet-invasieve beeldvormingstechniek produceert gedetailleerde beelden van de oogstructuren. Met behulp van lichtgolven worden dwarsdoorsnedefoto's van het netvlies, de oogzenuw en andere relevante structuren verkregen. Een OCT-scan kan helpen bij het beoordelen van de dikte en structuur van de oogzenuwvezels, wat belangrijk is bij de diagnose en het opvolgen van glaucoom.

Behandeling glaucoom

De behandeling van glaucoom is gericht op het vertragen of stoppen van de ziekte om verdere schade aan de oogzenuw te voorkomen. Hoewel glaucoom niet kan worden genezen, kan vroege detectie en behandeling het verlies van het gezichtsvermogen vertragen of zelfs voorkomen. De behandeling voor glaucoom is gericht op het verlagen van de oogdruk. Dit kan met medicatie, laser of een operatie.

Oogdruppels tegen glaucoom

 • Oogdruppels tegen glaucoom

Oogdruppels worden vaak als eerste behandeloptie voorgeschreven tegen glaucoom. Er zijn verschillende soorten oogdruppels die werken door de productie van oogvocht te verminderen of de afvoer ervan te verbeteren.

Laserbehandeling tegen glaucoom

 • Laserbehandelingen tegen glaucoom

Laserbehandelingen worden gebruikt om de afvoerkanalen in het oog te vergroten en zo de druk te verlagen. Er zijn verschillende soorten laserbehandelingen voor glaucoom, waaronder selectieve laser trabeculoplastiek (SLT) en perifere iridotomie (PI). Soms worden laserbehandelingen ook als eerste behandeloptie gekozen tegen glaucoom.

Operatie tegen glaucoom

 • Oogdruppels tegen glaucoom

Oogdruppels worden vaak als eerste behandeloptie voorgeschreven tegen glaucoom. Er zijn verschillende soorten oogdruppels die werken door de productie van oogvocht te verminderen of de afvoer ervan te verbeteren.

  • Glaucoom-implantaten
   ondermeer Xen, iStent,…, waarbij een klein siliconen buisje wordt geplaatst als extra afvoer van het oogvocht.
  • Trabeculectomie
   Waarbij een extra afvoeropening wordt gemaakt.
  • Cataractoperatie
   Bij aanwezigheid van cataract, kan de operatie hiervan een gunstige invloed hebben op de oogdruk.

Glaucoom is een sluipende oogziekte die ernstige visuele gevolgen kan hebben voor een patiënt.

Een vroege diagnose, een snelle start van de behandeling en een frequente opvolging is van uiterst belang voor een goede prognose. Glaucoom kan familiaal voorkomen en er wordt een 3 jaarlijkse screening aanbevolen vanaf 50 jarige leeftijd.