De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Met deze privacy policy willen we u informeren over welke maatregelen wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de GDPR/AVG. Dit beleid werd voor het laatst aangepast op 10 mei 2018.

De privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

 1. Beheer
  Deze website staat onder het beheer van Ringphone bv. De contactgegevens vindt u op de website www.ringphone.com. Ringphone bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.
  Wat is de rol van Ringphone bv?
  Enerzijds treedt Ringphone bv op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende systemen en procedures die van toepassing zijn binnen onze onderneming. Daarnaast verwerkt Ringphone bv ook persoonsgegevens in het kader van dienstverlening naar andere partijen. Voor deze verwerking wordt telkens met elke partij een verwerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens.
  Wij treffen hoe dan ook de nodige maatregelen om zowel op technisch als op organisatorisch vlak de bescherming van uw gegevens met de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen.
 2. Gegevens van bezoekers
  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken worden tijdelijk bewaard, zij het wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Alle gegevens worden bewaard op beveiligde servers en Europese datacenters.
 3. Digitale media
  Onze website, heeft als doel u op de hoogte te houden over onze bedrijfsactiviteiten en behaalde resultaten. Om onze website optimaal te laten functioneren, maken we gebruik van diverse technologieën die ons hierbij ondersteunen, zoals onder meer cookies.
  Wat zijn cookies?
  Cookies en zijn vergelijkbare varianten zijn kleine informatiebestanden die op uw PC of smartphone/tablet, worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Deze staan in voor het gebruiksgemak van onze site en apps te waarborgen. Cookies hebben verschillende functionaliteiten:

  • Noodzakelijke cookies dienen ervoor om onze website en applicaties op een kwalitatieve  manier bruikbaar te maken
  • De functionele cookies zorgen ervoor dat u een gepersonaliseerde surfervaring bekomt. Zoals bijvoorbeeld het bijhouden van login, wachtwoord en voorkeur instelling (taal, professional/particulier, …)
  • Performantie cookies verzamelen voornamelijk gegevens over het gebruik van onze website en applicaties. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers, op welke en voor hoelang de bezoeker tijd op de verschillende webpagina’s doorbrengt. Op basis van deze informatie zijn we in staat om doelgericht onze website en applicaties te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren / personaliseren. Om deze resultaten te analyseren gebruiken wij onder andere Google Analytics,

  Indien u deze cookies niet wenst te gebruiken, kunt u deze op elk moment uitschakelen in de internetbrowser die u gebruikt voor uw surfopdrachten. Deze opties zijn normaliter terug te vinden onder de rubrieken “Help” of “Internetopties”.
  Het aanpassen van cookie instellingen kan er wel voor zorgen dat er een verminderd functioneren ontstaat op de websites die u bezoekt. En dit zowel op PC als op smartphone / tablet.

 4. Disclaimer
  Wij en Ringphone bv zijn gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 5. Bewaartermijn
  Gegevens van bezoekers worden 26 maanden bijgehouden en zijn geanonimiseerd.

De privacy policy voor patiënten en klanten is een aanvulling op de privacy policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een afspraak maakt via deze website.

 1. Gegevens die verstrekt zijn door de patiënten en klanten via het afsprakenformulier of telefonisch, worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van afspraken
  1b Het sturen van één of meerdere e-mails of sms’en, betrekking op een of meerdere geboekte afspraken.
 2. Welke gegevens verzamelen we
  Ons beleid ‘Bescherming Persoonsgegevens’ regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation. Ringphone bv is een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert.
  We verzamelen volgende gegevens:

  • Naam
  • Voornaam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Een vrij veld voor opmerkingen of aanvullende informatie
 3. Gegevens verstrekken aan derden
  De gegevens die u bij ons achterlaat zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derde partijen of partijen die geen deel uitmaken van Ringphone bv. Indien wij het opportuun achten om uw gegevens door te geven aan derde partijen, dan zullen wij u hier voorafgaand toestemming om vragen en u inlichten over welke gegevens wij zullen overdragen. Indien we gebruik maken van externe verwerkers, zal de overdracht van gegevens telkens worden bepaald in een verwerkersovereenkomst. Zo wordt bepaald dat verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens verder kunnen gebruiken.
 4. Beveiliging
  We treffen de nodige maatregelen zowel op technisch als organisatorisch vlak. Op technisch vlak zorgen wij er onder meer voor dat de toestellen van onze medewerkers geencrypteerd zijn, werken we met een degelijk wachtwoordbeleid en bepalen we de juiste rechten van onze gebruikers zodoende enkel de juiste persoon toegang heeft tot de nodige gegevens.
  Op organisatorisch vlak hebben wij verschillende procedures en richtlijnen uitgeschreven die van toepassing zijn op de hele organisatie. Daar bestaan onder andere het informatieveiligheidsbeleid en duidelijke richtlijnen inzake de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 5. Minimale gegevensverwerking
  De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We herleiden uw persoonlijke gegevens tot een minimum en behouden enkel dewelke nodig zijn voor onze bedrijfsactiviteiten.
 6. Automatische verwerking & profiling
  Wij en Ringphone bv doen niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgegevens die een profiel schetsen van u.
 7. Uw rechten als betrokkene zijn
  • Recht op inzage
  • Recht op wijziging van gegevens
  • Recht op gegevensverwijdering
  • Recht op dataoverdracht
  • Recht van bezwaar
  • Recht op beperking van de verwerking

  Indien u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen of hiermee omgaan, kunt u contact opnemen met de DPO of informatieveiligheidscoördinator via privacy@ringphone.be of schriftelijk naar Ten Briele 12/9 – 8200 Brugge. Na het bekijken en verwerken van uw klacht zal u verder ingelicht worden over de mogelijke oplossing.
  Indien u vervolgens vindt dat uw persoonsgegevens niet juist behandeld zijn conform de wet, kunt u contact opnemen met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be.

 8. Bewaartermijn
  We bewaren uw gegevens tot 5 jaar na uw laatste afspraak tenzij een langere bewaarplicht vereist is voor uw behandelaar of is toegestaan door de wetgeving. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. Indien u reeds vroeger uw gegevens wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kunt u dit steeds verzoeken door ons te contacteren per mail via privacy@ringphone.be.